logo3 gold2

Fair Play
1. Bakgrunn for krav om Fair play-ansvarlig:

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet skal klubben ha en plan for Fair play-arbeidet og en ansvarlig for implementering.
Som en Kvalitetsklubb skal klubben ha én person som innehar rollen Fair play-ansvarlig og vedkommende skal ha en instruks.

2. Stillingsinstruks for Fair play-ansvarlig i AIL:

  1. Overordnet ansvar for implementering av klubbens Fair play-plan.
  2. Kjenne til klubbens verdisett og organisering.
  3. Være en rådgiver for trenere og lagledere i Yngres og se til at de følger opp klubbens Fair play-arbeid i klubbhverdagen.
  4. Kjenne til NFF’s retningslinjer for barne- og ungdomsfotball og se til at klubben overholder disse.
  5. Være klubbens fagansvarlige på Fair play saker og kontaktpunktet i forhold til temaet mot andre klubber, kretsen og NFF sentralt
  6. På vegne av styret være ansvarlig for løpende oppdatering av denne rutinen og klubbens Fair play plan.

3. Fair play-ansvarlig i Abildsø IL: Espen Bjarkholm

4. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside www.abildsoil.no

Samarbeidspartner

Kalender

31.08 18:00 - 20:00 Kunstg
Obos Miniliga

Besøk oss på Facebook