logo3 gold2

Abildsø IL har fordelt økonomioppgavene på to personer.

  • Den ene personen betaler alle regninger (kasserer), mens den andre fører regnskapet. 
  • Regnskapsfører skal utarbeide regnskap basert på bilag mottatt av kasserer.
  • Regnskapsfører utarbeider kvartals- og årsregnskap hvor det fremgår hvilke inntekter Abildsø IL har, samt forbruket til lagene og idrettslaget sentralt.
  • I tillegg kan det være noe rapportering av regnskapstall til Idrettsforbundet e.l. i samarbeid med styret.
  • Abildsø IL har god økonomi og ny regnskapsfører vil ta over et meget ryddig excelsystem..
  • Regnskapsfører må være strukturert og kunne avsette en ca 3-6 timer i kvartalet til oppgavene. En viss erfaring med regnskapsførsel, fra jobb, skole eller fritid, vil være en fordel.
Regnskapsfører trenger ikke sitte i styret, men det må holdes god kontakt med styret. Til å begynne med kan det sikkert også være fornuftig å være med på styremøter for å sette seg inn i driften av klubben.

Se hvem som er kasserer og regnskapsfører på denne siden: Styret

Samarbeidspartner

Kalender

31.08 18:00 - 20:00 Kunstg
Obos Miniliga

Besøk oss på Facebook